Psí fitness

Certifikáty a vzdělání

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“

Vzdělání aneb moje životní cesta

Už od dětství mě provázela láska ke zvířatům všech možných druhů a velikostí, a proto mé rozhodování, kde a jak se budu vzdělávat bylo ihned jasné a já jsem v roce 2006 nastoupila na Střední odbornou školu veterinární v Českých Budějovicích do oboru Veterinární prevence. Na této škole jsem měla mnoho praxí a odborných předmětů, které mě nejen obohatily o informace, ale také jsem získala mnoho zkušeností ve všech oborech veterinářství. Po čtyřech krásně strávených rokách jsem úspešně složila maturitní zkoušku a moje kroky směřovaly na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde jsem studovala obor Kynologie v bakalářském studiu. I na této škole mě čekalo několik praxí, ať to byla praxe v Chovatelské stanici služebních psů Domažlice, či praxe v Útulku pro opuštěná zvířata a odchyt u Městské policie hl. m. Prahy, tak různé výjezdy a terénní cvičení se širokou škálou témat a zkušeností. I toto studium jsem úspešně dokončila s titulem bakaláře.

Dne 6. 11. 2015 jsem splnila veškeré požadavky Krajské veterinární správy dle zákona o veterinární péči a stala se tak platným registrovaným zvířecím fyzioterapeutem uvedeném na KVS pro Jihočeský kraj.

Dnes se naplno věnuji nejen svému psímu parťákovi, ale i psům a lidem, kteří mají nějaký problém, či si nerozumí tak, jak by chtěli.

Certifikáty aneb školou to nekončí

Při studium jak veterinární školy, tak oboru kynologie jsem si již uvědomila, že čím víc se toho naučím, tím víc budu pro svůj obor přínosem, a proto jsem se rozhodla rozšířit svoje znalosti a zaměřit se na různé kurzy, které mému působení mezi zvířaty budou užitečné.

Při působení na střední škole jsem se proto zúčastnila kurzů, a úspešně složila veškěré zkoušky,

Osvědčení o absolvování odborného kurzu se specializací Inseminační technik pro inseminaci skotu, ovcí a koz

a

Osvědčení z kurzu Kosmetické úpravy zvířat.

Po té, při studim oboru kynologie, jsem se začala zajímat o masáže psů a hledala jsem různé kurzy a semináře, které by mi umožnily tuto práci, ač v naší republice ještě né tolik rozvinutou, vykonávat s dostatečnou znalostí problematiky. Jako první jsem navštívila:
Seminář dogfitness s MVDr. Helenou Potfajovou, která působí v Belgii jako veterinářka a fyzioterapeutka zvířat.

Po tomto semináři mé zapálení k masážím psů ještě zesílilo a za nedlouho jsem se proto přihlásila na kurz od SVOPAPU s Bc. Kateřinou Plačkovou, která působí jako fyzioterapeutka na Vetcentrum Duchek s.r.o., kde jsem získala:

Certifikát o absolvování semináře Masáž psů SVOPAP.Dalším kurzem je Dornova metoda pro zvířata, který byl pod vedením Andrejky Dunové, která založila Českou školu Dornovy metody- zvířata a je pro mě neskutečným přínosem a troufám si říct, že i životním stylem a posláním.

Dne 10. až 11. 10. 2014 jsem se zúčastnila Pracovního semináře Dornovy metody, kde jsem získala i certifikát Doporučeného terapeuta. Tento post jsem získala jako první v Jihočeském kraji.

Neboť je pro mě Dornova metoda životní cestou a často potřebují pomoc nejen zvířátka, ale i jejich majitelé, neodolala jsem nátlaku okolí, rodiny a přátel a zúčastnila se semináře Dornovy metody Plus a Breussovy masáže pro lidi. Tímto aktem se ze mě stává terapeut Dornovy metody Plus.

V únoru 2016 jsem absolvovala víkendový seminář metody The Canin Touch s lektorkou ze zahraničí- Lyn Palmer. Tuto metodu jsem si vybrala nejen pro úžasné kombinování a doplňování s Dornovou metodou, ale i pro to, že mi přijde jako nejlepší metoda pro ošetření měkkých tkání. 

Dne 15.5. 2016 jsem se zúčastnila jednodenního workshopu o metodě práce se psem metodou Tellington TTouch. Do této metody se ponořuji i díky samostudiu a praktickému tréninku při práci se zvířaty.

Dále jsem v roce 2016 absolvovala seminář Příprava psa na výkon u MVDr. Veroniky Gesierichové, kde hlavní náplní byla péče o sportovního psa, strečink a protahovací cviky. V tomto roce jsem také zavítala na lekce Dogfitness u Hanky Böhmové.


Pevně věřím a doufám, že mnoho dalších certifikátů a seminářů na mě čeká, ač třeba v zahraničí.